فراخوان نمایشگاه مجازی کتب تخصصی نظام مهندسی تهران

بدینوسیله به استحضار می رساند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درنظر دارد با هدف نشر دانش و گسترش فرهنگ کتابخوانی و با رویکرد ارج نهادن به دستاوردهای علمی اعضا و بسترسازی جهت مشارکت اعضا در امور ترویجی سازمان، نمایشگاه مجازی از آثار تالیف و ترجمه اعضای سازمان در حوزه تخصصی ۷ رشته ساختمانی در روز کتاب و کتابخوانی مورخ ۲۴ آبان ماه ۹۹ برگزار نماید.
تاسیسات نیوز، لذا از اعضای محترم که دارای کتاب های تالیف و یا ترجمه می باشند که به چاپ رسیده است دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ ۲۵ مهر نسبت به تکمیل فرم زیر و ارسال آن علاوه بر مدارک درخواست شده از طریق سامانه ناظران بخش معاونت توسعه سرمایه مهندسی  ترویج  نمایشگاه مجازی کتاب به آدرس زیر اقدام نمایند.
منبع نظام مهندسی تهران
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;