فراخوان مقاله از سوی ASHRAE

فراخوان ارسال مقاله از سوی ASHRAE برای کنفرانس IAQ 2016

دفاع از کیفیت هوای داخلی: سیاست، استانداردها و بهترین اقدامات

IAQ 2016

به گزارش تاسیسات نیوز، کنفرانس « دفاع از کیفیت هوای داخلی: سیاست، استانداردها و بهترین اقدامات» با مشارکت ASHRAE و AIVC 12 تا 14 سپتامبر 2016 در الکساندریا کراون پلازا برگزار می شود. این کنفرانس هیجدهمین سری IAQ ASHRAE و سی و هفتمین کنفرانس AIVC به شمار می آید. برنامه روی تعاریف فعلی و جدید کیفیت هوای داخل و چگونگی اجرای انها در سیاست های دولت و استانداردهای طراحی و بهره برداری ساختمان ها و سایر محیط های داخلی متمرکز خواهد بود. IAQ 2016 همچنین بر بهترین راه حل هایی که فراتر از حداقل الزامات موجود هستند تاکید می کند. مولفان به ارایه مقاله در مورد عناوین زیر و سایر موارد مناسب با موضوع کنفرانس دعوت می شوند:

• تعاریف و معیارها
o برداشت ها در برابر عملکرد
o پولی کردن IAQ
o DALY (سال های ناتوانی عمر) و روش های مربوطه
o عملکرد وظیفه/بازدهی
o معیارهای یکپارچه IEQ

• تطابق های قانونی و اختیاری برای رسیدن به IAQ

• برنامه های تایید IAQ

• ساختمان های با عملکرد بالا و انرژی کم و IAQ

• IAQ در برنامه های ساختمانی پایدار

• تعاملات: IEQ، تغییرات آب و هوایی، راندمان انرژی

• کنترل

o سنسورها و داده های بزرگ

o ارزیابی های پس از اشغال

• بهترین اقدامات
o مطالعات موردی با داده ها
o طراحی، ساخت و بهره برداری
o گرفتن تاییدیه

• تهویه
o IAQ، انرژی و تاثیرات رطوبت
o تهویه طبیعی در برابر مکانیکی
o IEQ و تهویه طبیعی

• استانداردها و سیاست های IAQ مسکونی

• IAQ در اقتصادهای در حال توسعه

• IAQ در محیط های متحرک: هواپیما، ترن ها، کشتی ها، وسایل نقلیه موتوری

چکیده مقالات باید تا 2 نوامبر 2015 ارسال شود. پس از پذیرش، مهلت ارسال مقالات تا 16 فوریه 2016 خواهد بود.

برنامه کنفرانس شامل سخنرانی های اصلی، مرور مقالات اولیه و جدیدترین موارد در مورد کنترل کیفیت محیط به اضافه سخنرانان مدعو، کارگاه ها و بحث های گروهی می شود.

برای ارایه چکیده یا اطلاعات بیشتر به www.ashrae.org/IAQ2016 مراجعه فرمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.