خداحافظ ساختمان‌های بی‌کیفیت

سعید سعیدی
مدیر تبلیغات و روابط عمومی تاسیسات نیوز
بازار مسکن وقتی داغ می‌شود، همه چیز را داغ می‌کند، از ذوق و شوق خریدار که به دنبال سود است گرفته تا افرادی که خانه اولی هستند و به امید خانه‌دار شدن به انواع وام و قرض متوسل می‌شوند. اما شاید تنها چیزی که در این بین رو به سردی می‌رود، کیفیت ساخت و ساز باشد. در واقع، رونق بازار آنقدر ابعاد مختلف مسکن را اشباع می‌کند که کیفیت فدای کمیت می‌شود؛ غافل از اینکه کیفیت امنیت را با خود همراه دارد.
برخی از سازندگان نیز از آب گل‌آلود ماهی می‌گرفتند و با یک زد و بند ساده، تاییدات مورد نیاز در پایان کار ساختمان را از برخی به ظاهر مهندس ناظر دریافت می‌کردند. اما خوشبختانه دیگر قرار نیست ساختمان‌های بی‌کیفیت در شهر قد علم کنند و به ریش خریداران لبخند ژکوند بزنند. در واقع سازمان نظام مهندسی ساختمان، به عنوان اصلی‌ترین متولی ساخت و ساز در کشور، طرح صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که مدت‌ها بوی نا گرفته بود را ظاهراً دوباره روی میز قرار داده است تا دست تمام عوامل دخیل در ساخت و ساز بی‌کیفیت را ببندد.
اکنون هر چه قدر هم سازنده بتواند با تقلب از کیفیت جنس استفاده شده در ساختمان، کاهش دهد، نمی‌تواند پایان کار دریافت کند، چرا که پیش شرط دریافت پایان کار، صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است که برای تمام واحدها حتی متراژهای زیر ۵۰ هم به یک الزام درآمده است.
آدمی به دنبال سرپناه است تا امنیت داشته باشد، نه اینکه سقف به آواری بدل شود روی او. شاید یک زلزله نه چندان قوی کافی باشد تا به راحتی عظمت ساختمان‌های بی‌کیفیت که با غرور عرض‌اندام می‌کنند، را در هم بکوبد. با این رویکرد، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می‌آید تا امنیت در اتفاقات غیرمنتظره از بین نرود. تا چه پیش آید و یار میلش به که باشد!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.