ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمان ها در اصفهان

تفاهم نامه ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمان ها در استان اصفهان بین وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان امضا شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، تفاهم نامه ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمان ها در راستای شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان، شرکت توزیع برق(شهرستان و استان) و سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان امضا شده است. 
در واقع این تفاهم نامه در راستای اجرای ماده ٢ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در جهت تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های مهندسی و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها و اطمینان از ایمنی، بهداشت و بهره دهی مناسب و آسایش و صرفه اقتصادی ساختمان ها و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان و به منظور اجرای”شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن” منعقد شده است.
در این تفاهم نامه شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن، ساماندهی مجریان تاسیسات برق ساختمان ها در جهت اجرای شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد ، اجرای استاندارد شبکه برق داخلی اماکن، اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان در مباحث ١٢، ١٣، ١۵، ١٩، ٢٢ استفاده بهینه از تجهیزات الکتریکی در راستای اجرای مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان و تطابق با کلیه دستورالعمل ها و رویه های ابلاغ شده از طرف وزارت نیرو و شرکت توانیر، ارتقای سطح علمی و اجرایی مجریان تاسیسات الکتریکی، پیاده سازی ضوابط و الزامات مدیریت تقاضا و مصرف برق و اطمینان از کاهش سطح خطر مشترکین و عموم جامعه مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
منبع نظام مهندسی کشور
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;