راه‌حل‌های معمول برای تهویه ساختمان
الف. تهویه اگزاست،
ب. تهویه هوای تازه،
ج. ترکیبی از تهویه هوای تازه و اگزاست. اگر جریان هوای تازه و اگزاست در حدود ۱۰درصد یکدیگر باشد، این سیستم تهویه متعادل است.تهویه کل ساختمان ممکن است از طریق یک هواکش یا مجموعه هواکش‌هایی که فقط به این تهویه اختصاص داده می‌شوند، حاصل شود. یا ممکن است از طریق هواکش‌هایی انجام شود که اگزاست محلی یا توزیع گرمایش و سرمایش را بر عهده دارند.
 تهویه اگزاست
تهویه اگزاست معمولا رایج‌ترین راه حل است. این نوع تهویه معمولا توسط یک هواکش سقفی حمام، سرویس بهداشتی یا سایر انواع هواکش‌های داخلی یا خارجی تعبیه می‌شود. هوا توسط هواکش اگزاست از خانه خارج می‌شود و هوای بیرون از طریق روزنه‌های موجود در پوشش خانه وارد ساختمان می‌شود.
مدل‌های بسیاری ازانواع هواکش‌های حمام و سرویس بهداشتی دراندازه‌های ۵۰ تا ۲۵۰ مترمکعب در ساعت در بازار موجود هستند که انواع مدل‌های با کیفیت آن به اندازه کافی نیز بی‌صدا هستند که به طور مداوم مورد استفاده قرار گیرند. یک یا چند هواکش با این اندازه نیاز تهویه بسیاری از خانه‌ها را برآورده می‌کند. هواکش اگزاست می‌تواند یک هواکش اختصاصی برای ارتقای کیفیت هوای داخل یا یک هواکش معمولی حمام باشد که برای تهویه کامل ساختمان یا تهویه یک نقطه استفاده می‌شود.هواکش‌های داخلی (یک نقطه‌ای یا چند‌نقطه‌ای) می‌توانند یک روش بسیار موثر برای تهویه اگزاست از یک یا چند حمام باشند. همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، هواکش‌های داخلی می‌توانند در گاراژ، اتاق زیرشیروانی، زیرزمین یا اتاق تاسیسات قرار گیرند. هواکش‌های خارجی می‌توانند روی دیوار بیرونی یا سقف نصب شوند. معمولا ارزیابی دقیقی از فشار هواکش‌های خارجی نیاز نیست، زیرا در اکثر موارد حداقل ۱۲۰ سا%D

منبع دنیای اقتصاد