جلسه ای برای مقررات ملی ساختمان

به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه مشترک کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی با مدیر کل، مسئولان و کارشناسان حوزه آموزش و ترویج دفتر مقررات ملی و كنترل ساختمان در وزارت راه و شهرسازی در دو نوبت برگزار گردید.


در نشست اول که با حضور دکتر جواد جوان مجیدی، دکتر پیمان ترک زاده و دکتر جعفر زارع اعضای هیأت رییسه کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی و مهندس حامد مانی فر مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و مهندس مهدی نورمحمدی معاون آموزش و ترویج و مسئولان و کارشناسان دفتر مقررات ملی و كنترل ساختمان برگزار گردید نقطه نظرات و پیشنهادات مشخص سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی ارائه و راجع به پیشنهادات مطرح شده بحث و تبادل نظر به عمل آمد.


در نشست دوم که سایر اعضای کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی نیز در جلسه حضور یافتند، کلیات شیوه نامه یاد شده جمع بندی و مقرر شد نقطه نظرات سازمان نظام مهندسی در نسخه نهایی شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی اعمال و در نظر گرفته شود.


در این جلسه بخشی از شیوه نامه صدور صلاحیت اعطای آموزش بررسی و نقطه نظرات و پیشنهادات اصلاحی سازمان نظام مهندسی ساختمان در این زمینه ارائه و مقرر شد در جلسات بعدی شیوه نامه مذکور بطور کامل بررسی و راجع به آن بحث و تبادل نظر شود.


در خصوص اهمیت آموزش مستمر و پیش بینی دوره های آموزشی جهت مهندسان پایه یک در زمان تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی نیز بحث و تبادل نظر به عمل آمد و پیشنهاد شد با توجه به اهمیت آموزش و بازآموزی دوره های آموزشی عمومی، اخلاق حرفه ای، حریق، ایمنی، بیمه، مباحث 12، 19، 21 و 22 مقررات ملی ساختمان، پیش نویس شیوه نامه آموزشی برای تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی تهیه گردد.

 

 

 

 

 

انتهای خبر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;