تعیین نظام نامه مجریان ذی صلاح و فیبر نوری در گروه تخصصی برق

0
به گزارش تاسیسات نیوز، در سومین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی نظام نامه مجریان ذیصلاح و فیبر نوری تعیین شد.
سومین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ با حضور اعضا به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) در محل جلسات شورای مرکزی برگزار گردید.
در این جلسه اعضا کمیته های زیر مجموعه گروه برق در خصوص مبحث ۲۲ ،نظام نامه مجریان ذی صلاح و فیبر نوری را تعیین کردنند و در ادامه مقرر شد تا پایان هفته کلیه دستور العمل ها جهت نهایی شدن به گروه ارائه گردد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;