تعیین مسئول پیگیری تدوین مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

مهندس قزوینی برای همکاری در تدوین مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان استان کرمان انتخاب و تعیین شد.
تاسیسات نیوز، با حکم رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، آقای مهندس قزوینی، عضو این شورا، عضو هیات مدیره و خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان برای همکاری در تدوین مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان و عضویت در کمیته تخصصی آن به وزارت راه و شهرسازی معرفی شدند. به ایشان تبریک می گوییم و برایشان موفقیت آرزو می کنیم.
منبع نظام مهندسی کرمان
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;