با هر آب و هوایی چه پنجره ای انتخاب کنیم؟

انتخاب در و پنجره و شیشه با توجه به شرایط آب و هوایی
به گزارش تاسیسات نیوز: ایران کشوری است که در مجموعه کشورهای گرم و خشک دسته‌بندی می‌شود. ولی در بعضی از مناطق ایران آب و هوای سرد و معتدل نیز وجود دارند.
در بیشتر کشورها، بر اساس شرایط اقلیمی مناطق مختلف دسته‌بندی‌های ضریب انتقال حرارت U Value، ضریب جذب گرمای نور خورشید SHGC و میزان عبور نور VT یا Light Transmission برای پنجره و شیشه و مجموع آنها تعریف شده ولی متاسفانه در ایران چنین تعریفی وجود ندارد.
این مقاله سعی دارد با توجه به ضرورت تبیین این مبانی و براساس برداشت از استانداردهای روز نسبت به ارایه این دسته‌بندی انجام وظیفه نماید.
  1. مناطق سردسیری ( گروه یک )
در این گروه بدلیل لزوم حفظ انرژی داخل ساختمان و جلوگیری از هدررفت آن در زمستان و همچنین جذب حداکثر انرژی تابشی خورشید، ضریب انتقال حرارت مجموع پنجره و شیشه باید بین۱٫۹ – ۲٫۳ w/(m2.k)  باشد. همچنین ضریب جذب گرمای نور خورشیدSHGC  شیشه می‌بایست حدود ۰٫۲ تا ۰٫۵ در نظر گرفته شود. برای انتخاب شیشه مناسب به جدول رجوع شود.
  1. مناطق معتدل (گروه دو)
در این گروه بدلیل اینکه اختلاف درجه حرارت داخل و بیرون ساختمان در بسیاری از روزهای سال زیاد نیست، ضریب انتقال حرارت مجموع پنجره و شیشه باید بین ۲٫۴ – ۲٫۸ w/(m2.k)  باشد.  در این مناطق استفاده از نور طبیعی روز در اولویت بیشتری قراردارد و میزان عبور نور از شیشه، VT یا Light Transmission می‌بایست حدود ۰٫۲ تا ۰٫۵ در نظر گرفته شود. برای انتخاب شیشه مناسب به جدول رجوع شود.
  1. مناطق گرمسیری و خشک (گروه سه)
در این گروه بدلیل تابش نور شدید خورشید و گرمای حاصله از آن، در سایه قرار گرفتن پنجره‌ها و استفاده از کناپی (سایه‌بان) در بالا و یا کنار پنجره‌ها از اهمیت بیشتری نسبت به متغیرهای دیگر برخوردار خواهد بود. در این اقلیم‌ها، ضریب انتقال حرارت مجموع پنجره و شیشه بین ۲٫۹ – ۳٫۲ w/(m2.k)  مناسب می‌باشد.  در این مناطق جلوگیری از تابش مستقیم نور حورشید به داخل ساختمان در اولویت بیشتری قرار دارد و استفاده از شیشه‌های اندکی رنگی با میزان عبور نور از شیشه، VT یا Light Transmission حدود ۰٫۶۰ تا ۰٫۵۰ مناسب می‌باشد. برای انتخاب شیشه مناسب به جدول یک رجوع شود.
  • LSG ضریبی است برابر با VT/SHGC که ترکیب قابل قبول این دو فاکتور را نشان می‌دهد.
  • انتخاب شیشه با LSG پایین‌تر از یک انتخاب درست نخواهد بود.
منبع نماوین
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;