بازاریابی بین‌المللی

روح اله واصف
سردبیر تاسیسات نیوز
در دوران بحران‌های ناشی از دعواهای سیاسی و رفتارهای سیاستمداران، باید دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی جریان یابد تا اثرات تصمیمات سیاستمداران تعدیل شود و یا حتی به کمک سیاستمداران بیاید. اگر سرمایه‌گذاری چند صدمیلیاردی خارجی در کشور ما تحقق یابد، دولت متخاصم قبل از اعمال تحریم، باید صاحبان سرمایه را مجاب کند که قید سرمایه‌گذاری خود را بزنند که عملاً غیرممکن است و اگر سرمایه‌داران ما، مستقل از دولت اقدام به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کنند و البته پول خود را نه در ساختمان‌سازی ترکیه که در برپایی کارخانه پمپ و کمپرسور هزینه کنند و نتایج تولید را به داخل منتقل کنند می‌توانند محصولاتی به مراتب باکیفیت‌تر تولید کنند و یا حتی از همان خارج از کشور به سایر کشورهای دنیا صادر کنند. حداقل نفع این اتفاق، دریافت دانش فنی به روز دنیا است.
چنین فرآیندهایی نیاز به دانش International Marketing یا بازاریابی بین‌المللی دارد و انجام مراحل چنین فرآیندی متخصصانی آشنا به این دانش را می‌طلبد. شناخت کشورهای خریدار و ارزیابی بازار آن‌ها چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی، شناخت روش‌های کار با بازارهای خارجی اعم از تاجر خارجی، شبکه پخش خارجی و یا فروشگاه‌های توزیع‌کننده، ارزیابی هزینه‌های بازاریابی خارجی و شکل‌های آن و چندین نکته دیگر، آن چیزی است که در دنیا زیرعنوان بازاریابی بین‌المللی در حال وقوع است و ما هنوز به فکر تولید در شرایط تحریم و واردات در شرایط غیرتحریم هستیم. نگران چشم به دولت دوخته‌ایم که برای ما چه می‌کند و بازارهای خوبی چون عراق و افغانستان را رها می‌کنیم تا دیگران بیایند و بفروشند و بروند و ما ناتوان از بین‌المللی‌سازی؛ چون هنوز آن را نمی‌شناسیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;