تفاهم نامه مذکوردر راستای محرومیت زدایی از ضعفا و نیازمندان، ترویج فرهنگ رضوی در ساخت و سازهای استان و اجرای برنامه مسکن خانوارهای کم درآمد (طرح جامع مسکن) و قانون جهش تولید مسکن به امضا رسیده است.
ارائه خدمات مهندسی داوطلبانه برای عملیات عمرانی مشمول طرح، ترویج فرهنگ رضوی در جامعه مهندسی و ساخت و سازها و استخراج المانها و نمادهای فرهنگ رضوی و بکار گیری آنها در ساخت و سازهای مشمول طرح بخشی از مضوعات و برنامه های اجرایی این تفاهم به شمار می رود.
مهندسین مشارکت کننده در این طرح براساس قوانین و ضوابط نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصول خادمیاری در یکی از رشته های هفتگانه مهندسی (عمران، معماری، مکانیک، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک) برای پیشبرد برنامه های عام المنفعه، خیرخواهانه و محرومیت زدایی؛ خدمات مهندسی ارائه می کنند.