افزایش صدور پروانه ساخت و ساز در تهران

0
بر اساس اعلام مرکز آمار، واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران افزایش ٢,۶ درصدی و در شهرداری‌های کل کشور رشد ۴.۶ درصدی را در تابستان  امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته داشته است.
به گزارش تاسیسات نیوز، بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل تابستان سال جاری نشان می‌دهد که در تابستان امسال تعداد ۱۲ هزار و ۸۲۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ١١۵,٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢.۶ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٨.١ واحد بوده است.
همچنین ١۵٨٨ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در تابستان گذشته صادر شده است که نسبت به بهار امسال ١١۵,٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٨ درصد کاهش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در تابستان سال جاری بالغ ‌بر ٢٢۵٨ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ١٠٠,٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.٢ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی ١۴٢٢ مترمربع بوده است.
از سوی دیگر تعداد ۹۷ هزار و ۸۹۵ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٨,۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۴.۶ درصد افزایش داشته است. ‌
این آمار نشان می‌دهد که متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٣.٢ واحد بوده است. ۳۰ هزار و ۳۵۲ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان سال جاری صادرشده است که نسبت به بهار امسال ٣,١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢.۴ درصد رشد را تجربه کرده است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در تابستان امسال ١٨٢٣٣ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۶,۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٩ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۶٠١ مترمربع بوده است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;