استانداردهای گم شده تعرفه های خدمات مهندسی در روز «جهانی استاندارد»

تاسیسات نیوز/مهری بهزادپور:تعرفه خدمات مهندسی، یکی از مطالبات جامعه مهندسان است که متاسفانه تصمیم گیری ها در این مورد خارج از دایره اختیارات این گروه و گاهی تقریباً توسط افراد ناآشنا به مقوله های مرتبط با مهندسان کشور صورت می گیرد.
۱۴ اکتبر روز جهانی استاندارد است. تعریف اصول و شاخص هایی برای همه بخش های اقتصادی و غیر اقتصادی در بخش های تولیدی، خدماتی و … «استاندارد»هایی محسوب می شوند که همگان بدون رعایت آن در مسیر رشد و حضور در عرصه داخلی و خارجی با مشکل مواجه می شوند.
خدمات مهندسان و وظایفی که در بازار «ساخت و ساز» نیز دارند از این حیطه خارج نبوده و نیست.
سوال مهمی که برای این گروه با توجه به دامنه اثر گذاری افزایش تعرفه در بازار مسکن مطرح می شود این است  که ؛ استاندارد تعرفه تعیین شده خدمات نظام مهندسی بر چه اساسی تعریف و اجرایی می شود ؟
افزایش ناچیز تعرفه خدمات مهندسی کشور، صدای اعتراض بسیاری از این افراد در جامعه را بلند کرده و همگان معتقدند که این مبلغ بسیار ناچیز است و با توجه به افزایش دیگر عوامل تاثیرگذار در ساخت و ساز این مبلغ بسیار کم غیرمعقول است.
تعارضات غیراستاندارد در این مقوله، از اوایل سال جاری، با توجه به نوسانات نرخ ارز و تاثیرگذاری آن در مقوله «ساخت و ساز»، باعث شده است که بسیاری از پروژه ها نیمه تمام باقی ماند و سرگردانی ها در این بخش بیش از پیش محسوس شود.
این درحالی است که، به طور کلی تعرفه خدمات مهندسی کمتر از ۲ درصد هزینه تمام شده ساختمان است در نتیجه افزایش ۲۰ درصدی تعرفه، تاثیری کمتر از چهار دهم درصد در قیمت تمام شده ساختمان دارد بنابراین افزایش آن نمی‌تواند بر افزایش قیمت ساختمان تاثیری داشته باشد.
افزایش تعرفه خدمات مهندسی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها پایین بوده و درصد آن نسبت به هزینه تمام شده ساختمان نیز بسیار کم است.
از سوی دیگر این هزینه بابت انجام خدمات مهندسی بوده و در مقایسه با هزینه‌های دلالی در خرید و فروش ساختمانها، بسیار ناچیز است.
شاخص های غیراستاندارد اما، در مقوله نظام مهندسی فقط محدود به تعیین نرخ تعرفه خدمات مهندسی نبوده و تعارضاتی که در حوزه دریافت مجوزهای مربوط به بخش ایمنی ساختمان سازی با مهندسان مکانیک و سازمان آتش نشانی در مقوله دریافت هزینه و حوزه اجرایی وجود دارد نیز گسترده است.
منبع تاسیسات نیوز
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;