اسامی افراد معرفی شده برای دوره کارآموزی بازرسی گاز

0
به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افراد معرفی شده برای دوره کارآموزی بازرسی گاز ( لیست هفتم قبولی های سال ۱۴۰۰ ) به شرح ذیل معرفی کرد:
مطابق لیست، نفرات ذیل ( لیست هفتم قبولی های آزمون ۱۴۰۱ بازرسی گاز فشار ضعیف ) جهت گذراندن دوره کارآموزی به دفاتر نمایندگی مربوطه معرفی می گردند.
ردیف
نام خانوادگی
نام
شماره عضویت
دفتر نمایندگی
۱
شیرازی
مهدی
۱۰۴۰۹۲۲۶۰
شمال
۲
صالحی
مهدی
۱۰۴۱۱۲۷۴۴۶
۳
عبدالکربمی
علی
۱۰۴۱۱۳۳۲۴۰
۴
عرب زاده
تیمور
۱۰۴۱۹۳۸۳۹
۵
ملکی ویکا
مونا
۱۰۴۱۹۹۲۴۴
۶
نوروزی آجی بیشه
آفرین
۱۰۴۰۱۳۳۴۷۱
۷
جوادی
افشین
۱۰۴۰۱۳۵۴۶۲
۸
نیک نام
سعید
۱۰۴۰۸۸۵۹۴
۹
آقایی الموتی
محمد علی
۱۰۴۰۱۰۵۰۴۲
۱۰
آهنگری
آرش
۱۰۴۱۷۸۳۳۰
۱۱
افشار دولجینی
شاهین
۱۰۴۱۵۲۸۳۲
جنوب
۱۲
بهبودی
مجید
۱۰۴۰۱۰۸۹۷۵
۱۳
خداخانی
سعید
۱۰۴۰۱۱۷۹۶۲
۱۴
خداوردی
محسن
۱۰۴۰۱۲۹۷۹۵
۱۵
خوشکلام
امیر
۱۰۴۱۱۳۳۸۴۵
۱۶
رحیم ملک
محسن
۱۰۴۰۱۱۷۶۸۶
۱۷
شاکری
بهنام
۱۰۴۰۱۳۲۲۳۵
۱۸
طباطبایی
سید حامد
۱۰۴۰۱۳۱۲۴۷
۱۹
علی اکبری
پدرام
۱۰۴۰۹۰۶۳۳
۲۰
فطرس
فرشاد 
۱۰۴۱۸۸۵۳۸
۲۱
محمودزاده
مهدی
۱۰۴۱۱۳۷۴۰۸
شرق
۲۲
ملائی
سعید
۱۰۴۰۱۳۳۴۲۹
۲۳
یوسفی پور
محمد
۱۰۴۰۱۰۱۲۵۵
۲۴
ملیحی
علیرضا
۱۰۴۰۱۰۶۹۹۰
۲۵
شیخ پور
نجات
۱۰۴۱۱۳۲۴۲۱
۲۶
رجبعلیان بیشه
ذکریا
۱۰۴۰۱۲۵۸۹۵
۲۷
نظری
روح اله
۱۰۴۰۱۱۱۲۶۱
۲۸
قربانی
علی
۱۰۴۰۱۰۱۱۹۴
۲۹
شکری دهنوی
محمد
۱۰۴۱۸۵۴۶۰
۳۰
نقشی
نادر
۱۰۴۱۱۳۰۱۸۱
۳۱
خانی
منصور
۱۰۴۱۹۸۲۹۸
غرب
۳۲
صاحبی
مسلم
۱۰۴۱۵۶۵۶۴
۳۳
بندر
احمد
۱۰۴۰۱۲۹۰۹۹
۳۴
نظام آبادی
محمد
۱۰۴۰۷۸۶۰۷
۳۵
مهدوری
علی
۱۰۴۱۱۲۶۸۷۰
۳۶
عمرانی
جواد
۱۰۴۰۱۲۶۰۵۵
۳۷
قربانعلی زاده
مهدی
۱۰۴۱۱۰۴۵۸۱
۳۸
منتی پور
محمد محسن
۱۰۴۰۸۳۷۷۹
۳۹
نسجی کاشانی
رضا
۱۰۴۰۹۲۳۸۴
۴۰
نیک زارع
جواد
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;