ارتباط سامانه ی شهر تهران با سامانه ی دفاتر نمایندگی

با لینک شدن سامانه‌های کنترل ظرفیت شهر تهران و دفاتر نمایندگی، کنترل ظرفیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از این پس به‌صورت استانی و آنلاین انجام خواهد شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، در نشستی مشترک با پیمانکاران سامانه‌های نرم‌افزاری خدمات مهندسی تهران و دفاتر نمایندگی که با حضور ریاست سازمان و همچنین شرکت معاونت‌های خدمات مهندسی، معاونت دفاتر نمایندگی و رئیس حوزه ریاست، برگزار شد،موضوع لینک شدن سامانه‌های کنترل ظرفیت در پایتخت و دفاتر نمایندگی سازمان موردبررسی قرار گرفت و حاضرین در مورد موانع و موضوعات مربوطه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
خاطرنشان می‌سازد کنترل ظرفیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، باهدف تنسیق امور مهندسی ،انجام خواهد شد.
منبع نظام مهندسی تهران
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;