ابقاء عبدی قهرودی بعنوان رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی

با تصمیم شورای انتظامی نظام مهندسی(کشور)، مهندس علی‌محمد عبدی قهرودی برای مدت یکسال دیگر به عنوان ریاست این شورا باقی ماند.
به گزارش تاسیسات نیوز،  با دستور کار تعیین اعضای هیات رئیسه برای مدت یکسال برگزار شد. در عین حال، نظر به اتمام دوره هیات رئیسه و معطوف به ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعضای هیات رییسه برای مدت یکسال انتخاب شدند.
برهمین اساس، مهندس علی‌محمد عبدی قهرودی به عنوان رئیس، مهندس شهرام کوسه‌غراوی به سمت نایب رئیس و مهندس امیر سلیمی به عنوان دبیر شورای انتظامی کشور انتخاب شدند.
منبع نظام مهندسی کشور
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;