آسان‌ سُر!

روح اله واصف
سردبیر تاسیسات نیوز

بازرسی آسانسور در حین اجرا از جمله مواردی است که در سازمان نظام مهندسی کمی مغفول مانده است.

بازرسی آسانسور در حین اجرا از جمله مواردی است که در سازمان نظام مهندسی کمی مغفول مانده است. تقریباً در هیچ یک از ساختمان‌های کوچک تهران موتورخانه آسانسور دارای فن نیست. این مثال کوچک نشان دهنده این واقعیت است که متولی اصلی این تجهیز مهم مشخص نیست.
سازمان نظام مهندسی می‌تواند و باید با نهادهای مرتبط چون سازمان ملی استاندارد و انجمن‌های صنفی مرتبط وارد گفتگو – و شما بخوانید چانه‌زنی – شود و بازرسی این تجهیز مهم را برعهده گیرد. به‌این ترتیب وجود مبحث پانزده مقررات ملی ساختمان برای لااقل مهندسان تاسیسات اهمیت می‌یابد.
اکنون برداشت ما از این مبحث بسیار اندک است، اما باید این مبحث را برای ورود به حرفه بخوانیم و آزمون دهیم. در نهایت هم موارد مکانیکی مرتبط با موتورخانه  و خود آسانسور چندان اجرا نمی‌شود.
اکنون که سازمان نظام مهندسی بازررسی‌های چهارگانه را به خوبی انجام می‌دهد و سال‌هاست که توانسته است بازرسی گاز را هم عملیاتی کند وقت آن است که پا را فراتر نهد و مسئولیت‌های جدیدی برای خود تعریف کند. این توان برای همه اعضا وجود دارد. مدیران باید توانایی خود را اثبات کنند.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.