مرور دسته

یادداشت ها

قرن بیست و یکم؛ قرن فرونشست زمین

عوامل ایجاد فرونشست زمین هم می‌تواند طبیعی باشد و هم انسانی. یکی از مهم‌ترین عوامل طبیعی ایجاد فرونشست زمین، حفره‌هایی زیرزمینی…

داروغه کیست؟

خاصه در خصوص آسانسور مبحث 15 مقررات ملی ساختمان و مبحث 22 مقررات ملی ساختمان به عنوان موارد اولیه و مفید قابل استناد و استفاده…

پیروز باشی پیروز

محمد فاضلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی با اشاره به شهردار شدن…

نکوبیم و بسازیم

دکتر عباس آخوندی سیاست بکوبیم و بسازیم را نپذیرفتم. به آقای رئیس‌جمهور هم گفتم که این سیاست را قبول ندارم. این سیاست نه تنها…