مرور دسته

بین الملل

خنک کردن خانه با آفتاب!

یک دستگاه هیبریدی ذخیره انرژی خورشیدی که توسط محققان دانشگاه استنفورد توسعه یافته است، قادر است به طور همزمان ساختمان را خنک کند.

ثبت یک رکـــــورد جدید

ما یک نیم سال عالی در سال ۲۰۱۸ ثبت کردیم؛ یک رشد مهم با نتایج مثبت که مبنایی برای یک نتیجه خوب در انتهای سال خواهد بود.

خنک کردن ساختمان با تولید رنگ

رنگ های سفید معیاری برای فناوری های سرمایش تابشی منفعل در طول روز (PDRC) بوده اند. با این وجود، رنگ های سفید معمولاً رنگدانه هایی…

چیلر York YZ : محصول سال

به گزارش تاسیسات نیوز، چیلر York YZ شرکت جانسون که از مبرد R۱۲۳۳zd با GWP پایین استفاده می کند یکی از فینالیست هایی است که نامش…

A new way to store thermal energy

In large parts of the developing world, people have abundant heat from the sun during the day, but most cooking takes place later…