مرور دسته

انرژی

نخستین نیروگاه خورشیدی در البرز

عملیات ساخت نخستین نیروگاه خورشیدی در البرز روز گذشته با مشارکت سرمایه گذار خارجی در شهرستان اشتهارد این استان آغاز شد.

برق را از فتوسنتز بگیرید

یک دستگاه هیبریدی جدید می‌تواند از فتوسنتز مصنوعی برای تجزیه آب به هیدروژن و اکسیژن استفاده کند و انرژی اضافی را به عنوان برق…