مرور دسته

انرژی

میزان تولید برق از انرژی پاک

افزایش قیمت خرید برق تولید شده از انرژی های پاک به شرایط آینده بستگی دارد که به گونه ای مشخص شود تا بخش خصوصی رغبت سرمایه گذاری…

ساختمان‌ با مصرف انرژی صفر

شهری شدن، چالش‌های مهمی را به دنبال دارد: تراکم جمعیت و ترافیک، ناکارآمدی، مخاطرات بهداشتی و هزینه‌های بالای زندگی، تنها چند نمونه…

برق تجدیدپذیر را گران بفروشید!

با اعمال ضرایبی در خرید برق تجدیدپذیر در ۶ ماه اول سال که مصرف برق بیشتر است، قیمت خرید تضمینی تا ۴۰ درصد افزایش می یابد.