مرور دسته

انرژی

برق اصفهان ، خورشیدی می‌شود

برای این طرح سایتی در نظر گرفته شده که تا ۲ مگاوات انرژی از طریق پنل‌های خورشیدی تولید می‌کند و پنل‌ها از طریق سرمایه‌گذار تامین…