مرور دسته

انرژی

دماوند هم به جرگه تولید انرژی پیوست

ایران پتانسیل بسیار بالایی در زمینه تولید انرژی های تجدیدپذیر دارد که یکی از آنها انرژی زمین گرمایی است، در این راستا ۱۸ پهنه کشور…

اقدامات گوگل در حوزه تجدیدپذیرها

در سال ۲۰۱۰ گوگل پا در راهی گذاشت که هدف آن جایگزینی کامل برق مصرفی این شرکت با انرژی‌های تجدیدپذیر بود. اما مقصد نهایی این نبود.…