مرور دسته

مصاحبه

آقای همه فن حریف – 4

به گزارش تاسیسات نیوز، چهارمین قسمت از مصاحبه با مدیرعامل دمنده، جناب آقای احمد بستانچی را در زیر می خوانید: چقدر و از چه چیزی…

آقای همه فن حریف – 3

به گزارش تاسیسات نیوز، سومین قسمت مصاحبه با آقای بستانچی مدیرعامل محترم شرکت دمنده را در ذیل می خوانید: برگردیم به سال‌های دهه…

آقای همه فن حریف – 2

به گزارش تاسیسات نیوز، دومین قسمت مصاحبه با آقای احمد بستانچی، مدیرعامل محترم شرکت دمنده را در زیر می خوانید: اولین فن که…

آقای همه فن حریف – 1

به گزارش تاسیسات نیوز، در خدمت استاد باید سریع بود. ایشان خیلی وقت ندارند. حتی این قدر که در تنفس حین مصاحبه، چند مصاحبه استخدامی…

مصاحبه با دکتر عبدالکریم جلالی – 1

به گزارش تاسیسات نیوز، تا چند ماه آینده بزرگترین نمایشگاه تاسیسات ایران در تهران آغاز خواهد شد. به همین دلیل مصاحبه ای داشته ایم…

آقای مدیر – 5 (قسمت آخر)

به گزارش تاسیسات نیوز، آخرین قسمت مصاحبه با مهندس علایی را در زیر می خوانید: آیا این تفکر را داشتید که در قبال محصولاتی که…

آقای مدیر – 4

به گزارش تاسیسات نیوز، چهارمین قسمت مصاحبه با مهندس علیمردان علایی، مدیرعامل محترم شرکت شوفاژکار را می خوانید: …

آقای مدیر – 3

به گزارش تاسیسات نیوز، سومین قسمت از مصاحبه با مهندس علیمردان علایی، مدیرعامل محترم شوفاژکار را می خوانید: …