مرور دسته

ایمنی و محیط زیست

بلندمرتبه‌سازی عامل وارونگی هوا

شهرسازی سبز به معنی ساخت شهری با زیرساخت و تاسیسات زیربنایی است به گونه‌ای که ساختمانها مانع بستن کریدورهای هوایی و ایجاد پدیده…

زمین در چهارراه مولوی فرو نشست

حوالی ساعت ۱۸:۴۵ عصر دیروز (16 دی)، نشست زمین در محدوده چهارراه مولوی در خیابان مصطفی خمینی سبب ایجاد ترافیک سنگین در این منطقه…

شومینه در منازل نصب نکنید

همچنین اگر شعله های شومینه بد بسوزد، مونوکسید کربن نیز ایجاد می شود. آنجا که زنان و کودکان زمان بیشتری در منزل هستند، بیشتر آسیب…