مرور دسته

ایمنی و محیط زیست

چک لیست ایمنی در مدارس

معاون برنامه‌ریزی آموزش منابع انسانی از تدوین دوره آموزشی ایمنی و امنیت در مدرسه ویژه مدیران مدارس و مناطق خبر داد.

راه حلی برای عبور از گازگرفتگی

زیبایی های فصول پاییز و زمستان با مرگ خاموش به تباهی تبدیل می شود. کارشناسان راه حلی برای عبور از گازگرفتگی می توانند ارائه کنند…

خسارت اقتصادی آلودگی پایتخت

وقتی هوا آلوده می‌شود خسارات وارده از طریق آلودگی هوا به‌صورت‌های مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد فردی، محلی و ملی تأثیر می‌گذارد.…

آماری از بارش‌های پائیزی

فصل پائیز عجین شده با باران است. فصلی است شاعرانه اما حیاتی در آمار آب در خشکسالی. گزارش زیر آماری از بارش‌های پائیزی را به تصویر…

تهدید جان با آلودگی هوا در اروپا

آلودگی هوا در اروپا خطری جدی برای سلامت شهروندان است و در گزارشی که آژانس محیط زیست اروپا منتشر کرده، آمده است که در اثر آلودگی…

هوشیار باشید

با سرد شدن هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز در منازل، ادارات و اماکن تجاری، پزشکی مرگ های ناشی از گازگرفتگی با گاز CO…