مرور دسته

نظام مهندسی

استفاده از تمام توان نظام مهندسی

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که از تمام توان علمی، تخصصی و اجرایی نظام مهندسی در جامعه…

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی:

رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی افراد متخصص و بهبود شرایط اشتغال…

اولویت هیات مدیره جدید نظام مهندسی

هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی استان تهران در دوازدهم مهرماه برگزار و منتخبین عصر چهارشنبه 2 آبان اعتبارنامه‌‌های خود را…