مرور دسته

نظام مهندسی

تصویب طرح احداث سطوح سبز در قم

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم نیز در این جلسه، در ادامه این جلسه، با اشاره به آئین‌نامه اجرایی طرح احداث سطوح سبز در…

وزیر راه توضیح داد:

اسلامی تأکید کرد: انتخاب رئیس در دستور کار شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور است و اگر جلسه‌ای در این رابطه برگزار نمی‌کنند…