رشد هزینه انشعاب برق

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران با بیان اینکه افزایش هزینه تامین برق از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده است، گفت: هزینه انشعاب…

طرح‌شویی در صنعت ساختمان!

حامد خانجانی کارشناس ارشد مدیریت ساخت گفته می‌شود بعد از جنگ جهانی دوم وقتی از ورنر فون براون پدر موشک‌سازی در مورد…